تیم کوچ‌آگاه

کامیار خدایاری
عاطفه قربانی
مدیر عامل
مدیرعامل موسسه کوچ آگاه ، کوچ و مدرس توسعه فردی و سازمانی ، کارشناس ارشد مالی و اعت...
ایمان میروهابی
ریئس هیت مدیره
فوق لیسانس معماری از دانشگاه سوره. کوچ حرفه ای توسعه فردی ،خلاقیت و معماری . متخصص ...