کوچینگ اعتماد به نفس

کوچینگ اعتماد به نفس

تاریخ انتشار: آبان ۷, ۱۴۰۰

اعتماد بنفس به این معنا نیست که در هر شرایطی از همه ی افراد بهتر باشید بلکه به این معناست در ذهن خود این اعتماد را داشته باشید که نیازی نیست تا خود را با بقیه مقایسه کنید.