مهارت گوش دادن موثر

مهارت گوش دادن موثر

تاریخ انتشار: آبان ۱۸, ۱۴۰۰
دسته‌بندی: لایف کوچینگ

گوش دادن اولین مهارت کوچینگی است که هر کوچ یا مدیر آینده نگری آن را یاد میگیرد، با این حال کمترمورد استفاده قرار می گیرد، حتی توسط کوچهای شایسته، زیرا در زیر کوهی از ابزارها و تکنیک های پیچیده تر مدفون می شود

کوچینگ اعتماد به نفس

کوچینگ اعتماد به نفس

تاریخ انتشار: آبان ۷, ۱۴۰۰

اعتماد بنفس به این معنا نیست که در هر شرایطی از همه ی افراد بهتر باشید بلکه به این معناست در ذهن خود این اعتماد را داشته باشید که نیازی نیست تا خود را با بقیه مقایسه کنید.