کوچینگ به سبک کوچ آگاه

هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟

ما در کوچ آگاه از طریق مهارت کوچینگ و آموزش مهارت های بهبود و توسعه فردی، ارتباطی، کسب و کار و هر آنچه که به شما کمک می کند تا بهترین خودتان باشید می پردازیم تا با هم دنیا را به جای آگاه تر، شادتر و زیباتر برای زندگی کردن تبدیل کنیم.

مشاهده دوره‌ها
کوچینگ به سبک کوچ آگاه
بیزینس کوچینگ‌

بیزینس کوچینگ‌

بیزینس کوچینگ بر کمک به صاحبان کسب و کار ، کار آفرینان و مدیران مشاغل تمرکز دارد.
بیزینس کوچینگ به شما کمک می کند :

• یافتن اهداف استراتژیک متناسب با ارزش ها و چشم انداز کسب و کار شما
• پیدا کردن فرصت های جدید جهت رشد کسب و کار
• دستیابی سریع تر به اهداف و تصمیم گیری و انتخاب بهترین راه
• انجام بهترین عملکرد در شرایط بحرانی
• بهبود عملکرد مدیران و کارکنان در محیط کسب و کار
• توسعه و بهبود کارکنان ، افزایش رضایت شغلی و یادگیری مهارت های جدید کارکنان
و در نهایت به شما کمک می کند تا در زمان کوتاه ترو با هزینه کمتر ، کسب و کار خود را از جایی که هستید به جایی که می خواهید برسید ، ببرید

مشاهده دوره‌ها
لایف کوچینگ

لایف کوچینگ

کوچینگ زندگی بر رشد فرد تمرکز دارد و می تواند برای افرادی که نیاز به تغییر دارند ، عالی باشد :
کوچینگ زندگی با تکیه برارزشمندی ، توانمندی و شناخت نقاط قوت شما کمک می کند تا
• خودتان را بهتر بشناسید
• استعدادها، علاقه ها و توانیی هایتان را کشف کنید
• اهداف تان را شفاف کنید
• برای تحقق خواسته ها و رویاهایتان قدم بردارید
• درجنبه های مختلف زندگی تان تعادل داشته باشید
و در نتیجه با دلی آرام و قلبی مطمئن ، طعم یک زندگی دلنشین را تجربه کنید .

مشاهده دوره‌ها
درخواست مشاوره

آنچه که به دنبال آن بودید را در دوره‌های فعلی کوچ‌آگاه پیدا نکرده‌اید؟ دوره مخصوص خود را بسازید!